Malá města • 2016

Město Nový Bydžov

IČO 00269247

Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Vybudování Sběrného dvora v Novém Bydžově
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Konsolidace a další rozvoj TC ORP NOvý Bydžov
Balíky programů a informační systémy
2
Ø2 v odvětví
Energeticky úsporná opatření Sokolovna Nový Bydžov
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
9
Ø4 v odvětví
Energeticky úsporná opatření MK Balounka Nový Bydžov
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
8
Ø4 v odvětví
Protipovodňová opatření pro město Nový Bydžov
Rozhlas, televize, komunikace, telekomunikace a související zařízení
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

85%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Esco, stavební společnost, s.r.o.
2 7 163 815
Skanska a.s.
4 7 032 850
Stratos Auto, spol. s r.o.
2 6 808 000
Ag Com, a.s.
1 5 598 000
Energokomplex, spol. s r.o.
1 5 239 528
Ostatní dodavatelé 14 29 846 944

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (1 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 50%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

33%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 24)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 24)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 24)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 24)
Chybné IČO zadavatele 4% (1 z 24)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 24)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 24)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 50% (12 z 24)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

95%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 24)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 24)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 4% (1 z 24)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 24)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 24)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 24)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 4% (1 z 24)