Malá města • 2016

Město Jičín

IČO 00271632

Portfolio dodavatelů je dostatečně široké. Často vítězí dodavatelé se zvýšeným rizikem neefektivity nebo korupce.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

62%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Novostavba mateřské školy Větrov
Stavební úpravy budov mateřských škol
3
Ø5 v odvětví
Technická vybavenost Lidické náměstí - východ v Jičíně
Výstavba vedlejších komunikací
6
Ø6 v odvětví
Areál ZŠ Soudná - stavební úpravy objektu čp. 15 na denní stacionář
Stavební úpravy budov sloužících pro zdravotní a sociální péči, krematorií a veřejných záchodků
6
Ø4 v odvětví
Snížení energetické náročnosti ZŠ Železnická 460, Jičín
Tepelné izolace
7
Ø6 v odvětví
Realizace úspor energie MŠ Máj, Jičín (opakované řízení)
Tepelné izolace
12
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

76%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Fato a.s., člen holdingu Fato
10 37 736 992
Matex Hk s.r.o.
9 30 387 817
M - Silnice a.s.
2 17 255 497
Staving, spol. s r.o.
4 17 159 601
Stav-agency s.r.o.
2 10 242 419
Ostatní dodavatelé 29 46 751 235

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

69%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

77%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 9%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,82

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 42% (25 z 59)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 29% (17 z 59)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 59)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 59)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 59)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 59)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 3% (2 z 59)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 2% (1 z 59)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

62%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 59)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 59)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 59)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 59)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 59)
Dar od dodavatele politickým stranám 36% (21 z 59)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 22% (13 z 59)