Velká města • 2016

Statutární město Havířov

IČO 00297488

Zakázky jsou otevřené soutěži více firem. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost.

14.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
VÝMĚNA OKEN V OBYTNÝCH DOMECH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HAVÍŘOVA
Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků
12
Ø6 v odvětví
REGENERACE OBYTNÝCH DOMŮ NA UL. MLÁDÍ A M. PUJMANOVÉ
Rekonstrukce budov
4
Ø5 v odvětví
Odkanalizování části města Havířova - III. etapa
Stavební práce na výstavbě kanalizace
4
Ø5 v odvětví
Náměstí T. G. Masaryka - zhotovitel
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
„Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

83%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Hochtief Cz a. s.
5 160 614 687
Ri Okna a.s.
1 94 018 013
Ohl Žs, a.s.
3 70 107 215
Staseko Plus s.r.o.
1 44 188 597
Bdstav Morava s.r.o.
1 37 917 048
Ostatní dodavatelé 63 335 711 459

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

65%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (10 z 20)
Necenová soutěž 10% (2 z 20)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 20)
Elektronická aukce 0% (0 z 20)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

52%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 745 616 494
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 995 135 410
Nákupy celkem 2 740 751 904

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

96%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

57%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 3%
Zrušené zakázky 29%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,55

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

83%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 79)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 37% (29 z 79)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 79)
Chybné IČO dodavatele 1% (1 z 79)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 79)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 79)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 79)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (5 z 79)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

63%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 79% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,82 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

89%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 79)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 79)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 79)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 79)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 79)
Dar od dodavatele politickým stranám 1% (1 z 79)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (16 z 79)