Městské části • 2016

Městská část Praha 5

IČO 00063631

Konkurence je nedostatečná. Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

17%
průměr 53%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Údržba zeleně a úklidové práce na území Praha 5
Služby při údržbě parků
2
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy Fakultní ZŠ Barrandov II, V Remízku 919
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ CHAPLINOVO NÁMĚSTÍ
Stavební úpravy školních budov
3
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 615/1
Stavební úpravy sportovních zařízení
5
Ø4 v odvětví
Revitalizace městských parků Barrandov
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

33%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Centra a.s.
1 304 890 962
Průmstav, a.s.
2 66 206 051
Vysspa Sports Technology s.r.o.
1 29 715 978
Gardenline s.r.o.
1 22 927 613
Petrom Stavby, a.s.
1 20 594 664
Ostatní dodavatelé 8 38 054 780

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 62%

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

71%
průměr 81%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Snížení energetické náročnosti budovy Fakultní ZŠ Barrandov II, V Remízku 919
Neuveden
33 280 589
Budova VŠ, U Santošky 17, Praha 5 - komplexní oprava elektroinstace
Neuveden
5 750 370

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

54%
průměr 67%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 46%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 14)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (2 z 14)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 14)
Chybné IČO dodavatele 7% (1 z 14)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 14)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 14)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 14)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 7% (1 z 14)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

93%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 14)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 14)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 14)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 14)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 14)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 14)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 50% (7 z 14)