Velká města • 2016

Město Havlíčkův Brod

IČO 00267449

Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

21.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 63%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
4 71 698 883
Pragoplyn, a.s.
2 66 646 024
Swietelsky stavební s.r.o.
1 33 826 904
E.on Energie, a.s.
1 29 196 000
Lubomír Dvořák
3 15 832 452
Ostatní dodavatelé 19 89 994 180

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

84%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 27% (3 z 11)
Necenová soutěž 0% (0 z 11)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 11)
Elektronická aukce 55% (6 z 11)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

71%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 309 248 601
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 306 761 271
Nákupy celkem 616 009 871

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

61%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 17%
Zrušené zakázky 22%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,06

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

69%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 30)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 3% (1 z 30)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 30)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 30)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 30)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 30)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 30)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 23% (7 z 30)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

51%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 67% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,97 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

90%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 30)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 30)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 30)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 30)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 30)
Dar od dodavatele politickým stranám 3% (1 z 30)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 17% (5 z 30)