Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Havlíčkův Brod

IČO 00267449

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. O nákupy se soutěží řádně v režimu zákona, zakázky se nedrobí.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

38%
průměr 52%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

73%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
E.ON Energie, a.s.
3 70 584 942
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
4 58 439 676
SWIETELSKY stavební s.r.o.
2 41 438 170
ROBRO s.r.o.
1 33 844 444
RITUS s.r.o.
2 19 479 867
Ostatní dodavatelé 14 66 376 914

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

82%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 28% (5 z 18)
Necenová soutěž 6% (1 z 18)
Dělení zakázky na části 11% (2 z 18)
Elektronická aukce 28% (5 z 18)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

74%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 514 780 823
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 412 810 599
Nákupy celkem 927 591 421

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

88%
průměr 87%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G hřiště Na Losích
Mimo směrnici
9 117 379

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 11%
Zrušené zakázky 17%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

90%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 33)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 6% (2 z 33)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 33)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 33)
Chybné IČO zadavatele 3% (1 z 33)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 33)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 33)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 9% (3 z 33)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

22%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 67% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,78 (Průměrný počet chyb na zakázku)