Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Třeboň

IČO 00247618

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Do zakázek se hlásí dostatek firem.

27.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

76%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro potřeby ZUŠ
Rekonstrukce budov
6
Ø4 v odvětví
TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA - KANALIZACE A ČOV
Výstavba čistíren odpadních vod
20
Ø5 v odvětví
„CENTRUM TŘEBOŇSKÉHO RYBNÍKÁŘSKÉHO DĚDICTVÍ V DOMĚ ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO“
Opravy a modernizace budov
10
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
2
Ø7 v odvětví
Školní jídelna Třeboň - rekonstrukce varny
Stavební úpravy školních budov
6
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

73%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
E.ON Energie, a.s.
1 49 100 281
Porr a.s.
1 47 480 000
Pražská plynárenská, a.s.
1 45 491 640
MOBIKO plus a.s.
1 21 167 761
Lesostavby Třeboň a.s.
2 18 561 157
Ostatní dodavatelé 13 55 804 987

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

80%
průměr 59%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

69%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 366 300 605
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 405 177 759
Nákupy celkem 771 478 364

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

97%
průměr 91%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

80%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 10% (2 z 20)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 15% (3 z 20)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 20)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 20)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 20)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 20)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 20)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 20)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)