Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Lysá nad Labem

IČO 00239402

Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek. Zadavatel podporuje konkurenci prodlouženými lhůtami k podání nabídek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

25%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Lysá nad Labem
Veřejné služby
2
Ø3 v odvětví
Kanalizace a vodovod Byšičky
Kanalizace
10
Ø6 v odvětví
Parkovací zařízení na jízdní kola Lysá nad Labem
Výstavba stavebních konstrukcí
1
Ø6 v odvětví
Rekonstrukce muzea Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem
Stavební úpravy domů
4
Ø4 v odvětví
Dodávka a montáž nových svítidel Lysá nad Labem
Elektrické zdroje světla a svítidla
6
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

15%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
STAVOKOMPLET spol. s r.o.
1 147 089 326
KVIS Pardubice a.s.
1 15 954 950
SYSTEMATICA s.r.o.
1 9 845 988
LOUČKA Pardubice s.r.o.
1 7 851 115
SunnyMont s.r.o.
1 3 474 084
Ostatní dodavatelé 3 5 065 663

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

87%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (2 z 3)
Necenová soutěž 67% (2 z 3)
Dělení zakázky na části 33% (1 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

66%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 240 494 830
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 312 199 032
Nákupy celkem 552 693 862

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

78%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 29% (2 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 7)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

57%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 71% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,57 (Průměrný počet chyb na zakázku)