Large cities • 2016

Město Třebíč

IČO 00290629

Good buyer. Buyer profile is in relatively good shape. The competition for contracts is low.

6.
ranking
77%
zIndex

Buyer's statement

 

Komentář zadavatele k některým ukazatelům

Největší zakázky

 

Podprůměrný počet nabídek u některých velkých zakázek přisuzujeme jistému přesycení trhu se stavebními zakázkami. Jednalo se zejména o zakázky, které menší firmy nejsou schopny realizovat, pro větší "hráče" však současně v porovnání s jinými zakázkami na trhu nejsou až tak lukrativní.

 

Počet chyb v zadávacím řízení je způsoben v převážné většině případů nedostatky v projektové dokumentaci, které vyvolávají žádosti o dodatečné informace uchazečů, zadavateli následně nezbývá nic jiného než zveřejňovat dodatečné informace a prodlužovat termín pro podání nabídek.

 

Podíl subdodavatelů nad 50 % - je dáno konkrétním předmětem veřejné zakázky. Zde se jednalo o veřejné zakázky na zateplení objektů, kdy součástí zakázky byla i výměna oken a dveří. Výměna oken a dveří tvoří významný objem z celé zakázky, jedná se o dodávky a práce, které si stavební firmy zpravidla zajišťují subdodavatelsky (přímo u specializovaných firem).

 

Kvalita dat ve Věstníku

 

Největší objem chyb je u zadavatele Město Třebíč způsoben neuvedením předpokládané hodnoty ve formuláři ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele u veřejných zakázek zadávaných formou jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce. V jednacím řízení zadavatel jedná pouze s jedním uchazečem, uvedení předpokládané hodnoty proto prakticky ztrácí smysl. Cenu vybraného dodavatele ale u všech těchto zakázek zveřejňujeme.

 

Upozorňujeme na skutečnost, že údaje ukazatele Kvalita dat ve Věstníku vycházejí z údajů na www.profily.info, kde sám provozovatel uvádí: Provozovatel neručí za správnost uveřejněných údajů. Obsah stránek vychází z dat jednorázově stažených ze strojového rozhraní profilů zadavatele a Věstníku veřejných zakázek. Zobrazené výsledky jsou proto pouze informativní, a nemohou být považovány za aktuální ani úplný výčet pochybení oproti publikačním povinnostem zadavatele VZ. Nejsou kontrolovány zejména publikace informací nezahrnutých do strojově čitelného rozhraní (typicky dokumenty - Zadávací dokumentace, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek apod.). Stejně tak zobrazené chyby nemusí být nutně pochybením zadavatele - povaha chyby a okolnosti přípustného výskytu jsou popsány v nápovědě u jednotlivých chyb.“

 

Na minimalizaci chyb ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele pracujeme jak ve smyslu snahy o snížení počtu budoucích chyb, tak ve smyslu snahy o odstranění chyb uvedených na www.profily.info.

 

zIndex comment

Děkujeme za připomínky,
dovolím si několik krátkých vysvětlení:
1) nastalo-li "přesycení" trhu, pak tyto podmínky obdobně zasáhly všechny zadavatele, a neměly by ovlivnit celkové pořadí - počty nabídek jsou ostatně poměřovány proti průměrným počtům nabídek na daném trhu, což odráží i ono případné přesyení.

2) Ukazatel "Nekonzistentní chování" cílí právě na případné nedostatky v zadávací dokumentaci, kvůli kterým je následně nutno soutěž prodlužovat. Myšlenkou je, že lepší zadavatelé zpracovávají kvalitnější zadávací dokumentace a mají potřebu oprav méně často.

3) Vysoký podíl subdodávek - vysvětlení považujeme za zcela přiměřené.

4) Právní podmínky portálu profily.info (na kterém jsem se osobně podílel) jsou nám známy. Neaktuálnost dat nepovažujeme za problém, je-li hodnoceno období 2013-2015, které data plně pokrývají. Snaha zadavatele chyby opravit je samozřejmě velice pozitivní skutečností, těšíme se na výsledky příštího hodnocení.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

44%
average 63%
Largest contracts
Industry
Bids
Přestupní terminál Třebíč
Stavební práce
4
Ø5 in industry
Veřejná prostranství v Třebíči - Borovině
Stavební práce
3
Ø5 in industry
Dům dětí a mládeže Borovina
Výstavba středisek pro volný čas
9
Ø3 in industry
Zateplení ZŠ Bartuškova, Třebíč
Rekonstrukce budov
6
Ø5 in industry
Zateplení ZŠ Benešova, Třebíč
Rekonstrukce budov
3
Ø5 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

74%
average 76%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
Tomireko, s.r.o.
17 77,483,280
Colas Cz, a.s.
17 73,802,996
Habau Cz s.r.o.
5 61,790,465
Kapucín - Realizace staveb, s.r.o.
12 58,506,585
Sobos Cz spol. s r.o.
6 19,641,026
Other suppliers 41 89,569,839

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

80%
average 70%
Tool Contracts count
Extended deadlines 0% (7 from 0)
Nonprice competition 0% (0 from 24)
Division into lots 25% (6 from 24)
E-auction 8% (2 from 24)
Innovative procedure 0% ( from 24)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

59%
average 57%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 380,883,085
Small scale tenders 0
Unregulated purchases 704,976,391
Total 1,085,859,476

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

71%
average 77%
Contract
Reason for negotiated procedure without publication
Original contract (Kč) Contract modification / NPWP (Kč)
Dostavba areálu veřejného krytého bazénu Třebíč – dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
- 6,112,484
Veřejná prostranství v Třebíči - Borovině - dodatečné stavební práce 2
Dodatečné práce
- 2,548,672
Zateplení ZŠ Bartuškova, Třebíč - dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
- 1,797,299
Dostavba areálu veřejného krytého bazénu Třebíč - dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
- 1,630,910
Rekonstrukce objektu Předzámčí s novou interaktivní expozicí - Vnímání všemi smysly
Dodatečné práce
- 1,179,212

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

73%
average 65%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 0%
Cancelled contracts 17%
Average requirements modifications count 0.50

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

98%
average 83%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 0% (0 from 98)
Final or estimated price not published 27% (26 from 98)
Procedure type not published 0% (0 from 98)
Missing supplier ID 0% (0 from 98)
Missing buyer ID 0% (0 from 98)
Wrong buyer name 0% (0 from 98)
Missing call for tenders 0% (0 from 98)
Missing winning price 0% ( from 98)
Contract modification by more than 50 % 0% ( from 98)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

85%
average 46%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 89% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 0.17 (average mistakes per contract)
Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of tenders under the law)
0-250K 0 tenders
250K-500K 0 tenders
500K-1000K 0 tenders
1000K+ 0 tenders

Supplier rating

Do the risky firms win frequently?   detailed info 

90%
average 84%
Type of flaw Contracts count
Supplier founded less than 180 days before contract award 0% (0 from 98)
Supplier with over 75 % of turnover from public procurement 2% (2 from 98)
Subcontractor share above 50 % 9% (9 from 98)
Supplier demise shortly after contract 0% (0 from 98)
Supplier bankruptcy 0% (0 from 98)
Supplier donating to political party 1% (1 from 98)
Supplier did not publish financial results on time 14% (14 from 98)