Velká města • 2016

Město Třebíč

IČO 00290629

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Konkurence je nedostatečná.

6.
pořadí
77%
zIndex

Vyjádření zadavatele

 

Komentář zadavatele k některým ukazatelům

Největší zakázky

 

Podprůměrný počet nabídek u některých velkých zakázek přisuzujeme jistému přesycení trhu se stavebními zakázkami. Jednalo se zejména o zakázky, které menší firmy nejsou schopny realizovat, pro větší "hráče" však současně v porovnání s jinými zakázkami na trhu nejsou až tak lukrativní.

 

Počet chyb v zadávacím řízení je způsoben v převážné většině případů nedostatky v projektové dokumentaci, které vyvolávají žádosti o dodatečné informace uchazečů, zadavateli následně nezbývá nic jiného než zveřejňovat dodatečné informace a prodlužovat termín pro podání nabídek.

 

Podíl subdodavatelů nad 50 % - je dáno konkrétním předmětem veřejné zakázky. Zde se jednalo o veřejné zakázky na zateplení objektů, kdy součástí zakázky byla i výměna oken a dveří. Výměna oken a dveří tvoří významný objem z celé zakázky, jedná se o dodávky a práce, které si stavební firmy zpravidla zajišťují subdodavatelsky (přímo u specializovaných firem).

 

Kvalita dat ve Věstníku

 

Největší objem chyb je u zadavatele Město Třebíč způsoben neuvedením předpokládané hodnoty ve formuláři ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele u veřejných zakázek zadávaných formou jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce. V jednacím řízení zadavatel jedná pouze s jedním uchazečem, uvedení předpokládané hodnoty proto prakticky ztrácí smysl. Cenu vybraného dodavatele ale u všech těchto zakázek zveřejňujeme.

 

Upozorňujeme na skutečnost, že údaje ukazatele Kvalita dat ve Věstníku vycházejí z údajů na www.profily.info, kde sám provozovatel uvádí: Provozovatel neručí za správnost uveřejněných údajů. Obsah stránek vychází z dat jednorázově stažených ze strojového rozhraní profilů zadavatele a Věstníku veřejných zakázek. Zobrazené výsledky jsou proto pouze informativní, a nemohou být považovány za aktuální ani úplný výčet pochybení oproti publikačním povinnostem zadavatele VZ. Nejsou kontrolovány zejména publikace informací nezahrnutých do strojově čitelného rozhraní (typicky dokumenty - Zadávací dokumentace, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek apod.). Stejně tak zobrazené chyby nemusí být nutně pochybením zadavatele - povaha chyby a okolnosti přípustného výskytu jsou popsány v nápovědě u jednotlivých chyb.“

 

Na minimalizaci chyb ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele pracujeme jak ve smyslu snahy o snížení počtu budoucích chyb, tak ve smyslu snahy o odstranění chyb uvedených na www.profily.info.

 

Vyjádření zIndexu

Děkujeme za připomínky,
dovolím si několik krátkých vysvětlení:
1) nastalo-li "přesycení" trhu, pak tyto podmínky obdobně zasáhly všechny zadavatele, a neměly by ovlivnit celkové pořadí - počty nabídek jsou ostatně poměřovány proti průměrným počtům nabídek na daném trhu, což odráží i ono případné přesyení.

2) Ukazatel "Nekonzistentní chování" cílí právě na případné nedostatky v zadávací dokumentaci, kvůli kterým je následně nutno soutěž prodlužovat. Myšlenkou je, že lepší zadavatelé zpracovávají kvalitnější zadávací dokumentace a mají potřebu oprav méně často.

3) Vysoký podíl subdodávek - vysvětlení považujeme za zcela přiměřené.

4) Právní podmínky portálu profily.info (na kterém jsem se osobně podílel) jsou nám známy. Neaktuálnost dat nepovažujeme za problém, je-li hodnoceno období 2013-2015, které data plně pokrývají. Snaha zadavatele chyby opravit je samozřejmě velice pozitivní skutečností, těšíme se na výsledky příštího hodnocení.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

44%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Přestupní terminál Třebíč
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Veřejná prostranství v Třebíči - Borovině
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Dům dětí a mládeže Borovina
Výstavba středisek pro volný čas
9
Ø3 v odvětví
Zateplení ZŠ Bartuškova, Třebíč
Rekonstrukce budov
6
Ø5 v odvětví
Zateplení ZŠ Benešova, Třebíč
Rekonstrukce budov
3
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Tomireko, s.r.o.
17 77 483 280
Colas Cz, a.s.
17 73 802 996
Habau Cz s.r.o.
5 61 790 465
Kapucín - Realizace staveb, s.r.o.
12 58 506 585
Sobos Cz spol. s r.o.
6 19 641 026
Ostatní dodavatelé 41 89 569 839

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

80%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 29% (7 z 24)
Necenová soutěž 0% (0 z 24)
Dělení zakázky na části 25% (6 z 24)
Elektronická aukce 8% (2 z 24)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

59%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 380 883 085
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 704 976 391
Nákupy celkem 1 085 859 476

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

71%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

73%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 17%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 98)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 27% (26 z 98)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 98)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 98)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 98)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 98)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 1% (1 z 98)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 98)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

85%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 89% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,17 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

90%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 98)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 2% (2 z 98)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 9% (9 z 98)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 98)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 98)
Dar od dodavatele politickým stranám 1% (1 z 98)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 14% (14 z 98)