Malá města • 2016

Město Otrokovice

IČO 00284301

Zadavatel podporuje konkurenci prodlouženými lhůtami k podání nabídek. Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek.

129.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

51%
průměr 59%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

41%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Eurovia Cs, a.s.
1 84 348 224
Pozimos, a.s.
2 21 866 037
Strabag a.s.
1 12 499 502
Moderní škola s.r.o.
1 6 726 039
Right Power Energy, s.r.o.
1 5 875 754
Ostatní dodavatelé 8 17 590 316

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 29% (2 z 7)
Necenová soutěž 0% (0 z 7)
Dělení zakázky na části 14% (1 z 7)
Elektronická aukce 14% (1 z 7)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

84%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

78%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 13%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,38

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

84%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 14% (2 z 14)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 21% (3 z 14)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 14)
Chybné IČO dodavatele 14% (2 z 14)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 14)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 14)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 14)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 14)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

92%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 14)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 14)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 14)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 14)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 14)
Dar od dodavatele politickým stranám 21% (3 z 14)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 14)