Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Otrokovice

IČO 00284301

Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek. Zadavatel vhodně využívá dělení zakázek na části k podpoře konkurence.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

23%
průměr 49%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

22%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Zlínstav a.s.
1 64 984 962
OMLUX, spol. s r.o.
1 7 985 232
Amper Market, a.s.
1 6 105 105
E.ON Energie, a.s.
1 5 235 762
SPS - VKP s.r.o.
1 5 000 000
Ostatní dodavatelé 2 1 518 633

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

87%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 67% (2 z 3)
Elektronická aukce 67% (2 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

55%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 234 400 967
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 544 192 995
Nákupy celkem 778 593 962

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 2,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 40% (2 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 5)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

45%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 80% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,40 (Průměrný počet chyb na zakázku)