Malá města • 2016

Město Nepomuk

IČO 00256986

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Rizika korupce a neefektivity jsou u dodavatelů relativně nízká.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

55%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Nepomuk - rekonstrukce místních komunikací - CZ.1.14/1.5.00/13.02501 - dodatečné stavební práce (dodatek 5)
Práce na stavbě silnic
1
Ø6 v odvětví
Zateplení Základní školy Nepomuk
Stavební úpravy školních budov
7
Ø5 v odvětví
Zateplení Základní školy Nepomuk, CZ.1.02/3.2.00/12.13619, akceptační číslo 12115953
Stavební úpravy školních budov
9
Ø5 v odvětví
Zateplení Základní školy Nepomuk, CZ.1.02/3.2.00/12.13619, akceptační číslo 12115953
Stavební úpravy školních budov
5
Ø5 v odvětví
Nepomuk, pěší bezbariérové trasy Nádražní ulice I. etapa - ISPROFOND 5327510029
Stavební úpravy pro komunikace
7
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Eurovia Cs, a.s.
1 20 141 877
Kh Stazap s.r.o.
1 13 799 630
morez stavební s.r.o.
1 10 354 682
Dřevotvar - Řemesla a Stavby, s.r.o.
1 10 305 999
Colas Cz, a.s.
2 7 585 210
Ostatní dodavatelé 3 5 566 628

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

18%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

80%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

88%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 11% (1 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 44% (4 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 11% (1 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 9)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 9)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 9)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 9)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 9)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 9)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 9)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 9)