Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Nepomuk

IČO 00256986

Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. O zakázky je dostatečná konkurence.

34.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dvorce č. 201 - změna stavby z penzionu na komunitní dům
Bytová výstavba
6
Ø4 v odvětví
Zateplení Základní školy Nepomuk
Stavební úpravy školních budov
7
Ø5 v odvětví
Oprava, přístavba a nástavba restaurace Dvorec u Nepomuka - I. etapa
Ubytovací a restaurační budovy
1
Ø4 v odvětví
Pořízení speciální hasičské techniky JSDH Nepomuk, CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000382
Hasičská vozidla
2
Ø2 v odvětví
Pořízení speciální hasičské techniky JSDH Nepomuk, CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000382
Hasičská vozidla
1
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

39%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
STAFIKO stav s.r.o.
2 23 500 000
KH STAZAP s.r.o.
1 13 799 631
THT Polička, s.r.o.
1 6 798 000
VSP Auto, s.r.o.
2 1 674 068

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

65%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 17% (1 z 6)
Necenová soutěž 0% (0 z 6)
Dělení zakázky na části 33% (2 z 6)
Elektronická aukce 0% (0 z 6)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

54%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 76 984 786
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 191 341 388
Nákupy celkem 268 326 174

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

79%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 29% (2 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 7)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

67%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 83% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,67 (Průměrný počet chyb na zakázku)