Malá města • 2016

Vodohospodářské sdružení Turnov

IČO 49295934

Dobrý zadavatel. Do zakázek se hlásí dostatek firem. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

24.
pořadí
80%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

100%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Odkanalizování Rovenska pod Troskami
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
21
Ø5 v odvětví
Intenzifikace úpravny vody Příkrý
Výstavba úpraven pitné vody
7
Ø4 v odvětví
Malá Skála -kanalizace a vodovod Vranové
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
30
Ø5 v odvětví
Zásobování pitnou vodou obce Tatobity - Žlábek včetně místních částí
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
12
Ø5 v odvětví
Dlouhodobý úvěr VHS Turnov
Bankovnictví
3
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

44%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Eurovia Cs, a.s.
1 136 203 475
Vces a.s.
1 69 920 354
Lubomír Dvořák
1 45 992 438
Obis, spol. s r.o.
1 12 282 202
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
1 9 123 833
Ostatní dodavatelé 1 4 521 418

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (2 z 6)
Necenová soutěž 0% (0 z 6)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 6)
Elektronická aukce 0% (0 z 6)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

92%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 17% (1 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 6)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 6)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 6)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 6)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 6)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 6)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 6)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 6)