Velká města • 2016

Město Nový Jičín

IČO 00298212

Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek. Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.)

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

91%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Revitalizace sportovní haly a krytého bazénu v Novém Jičíně
Stavební práce
13
Ø5 v odvětví
Energetické úspory Nového Jičína - Základní škola Jubilejní 3
Stavba konstrukcí
12
Ø4 v odvětví
Energetická úspora Nového Jičína - ZŠ Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56
Stavba konstrukcí
14
Ø4 v odvětví
www.novy-jicin.cz
Rozhlas, televize, komunikace, telekomunikace a související zařízení
3
Ø3 v odvětví
IPRM Nový Jičín - zóna sídliště Dlouhá, etapa ZŠ Dlouhá
Stavební úpravy chodníků
10
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Geosan Stavební a.s.
1 56 499 523
Bystroň Group a.s.
2 28 885 404
Nosta, s.r.o.
3 11 891 240
Strabag a.s.
3 10 645 275
Empemont s.r.o.
1 8 143 202
Ostatní dodavatelé 24 39 794 174

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 0)
Necenová soutěž 0% (0 z 0)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 0)
Elektronická aukce 0% (0 z 0)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

89%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 155 858 822
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 42 986 965
Nákupy celkem 198 845 787

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

0%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 63%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,27

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

23%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 34)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 6% (2 z 34)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 34)
Chybné IČO dodavatele 6% (2 z 34)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 34)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 34)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 34)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 32% (11 z 34)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

3%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 64% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 3,82 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

75%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 34)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 34)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 34)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 34)
Insolvence dodavatele 3% (1 z 34)
Dar od dodavatele politickým stranám 9% (3 z 34)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 26% (9 z 34)