Městské části • 2018 • předchozí hodnocení

Městská část Praha 13

IČO 00241687

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

8.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

22%
průměr 42%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Pořízení DPS - opakování
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
„Rekonstrukce bývalého sportcentra na MŠ Ovčí Hájek 2174/46 pro 2 až 3leté a 3 až 6leté děti, na území Prahy 13“
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova
Stavební úpravy školních budov
5
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce ve čtyřech mateřských školách a jedné základní škole na území Prahy 13
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Komplexní pojištění Městské části Praha 13
Pojištění
1
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

41%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
HOCHTIEF CZ a.s.
1 238 988 000
Z&D stavební společnost, spol. s r.o.
4 110 526 660
Sport-Technik Bohemia s.r.o.
2 13 192 671
ERMONT spol. s r.o.
2 12 845 757
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
5 12 574 771
Ostatní dodavatelé 15 51 942 554

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

78%
průměr 65%

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

94%
průměr 88%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodávka tepla pro radnici Městské části Praha 13
Technické důvody
3 913 043
Regenerace TI polikliniky Hostinského - II dodatečné práce
Vícepráce
2 057 111
Nástavba na pavilon C FZŠ prof. O. Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13 - dodatečné stavební práce
Neuveden
699 386

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 4% (1 z 28)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 29% (8 z 28)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 28)
Chybné IČO dodavatele 7% (2 z 28)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 28)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 28)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 28)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 28)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

69%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,25 (Průměrný počet chyb na zakázku)