Malá města • 2016

Město Kadaň

IČO 00261912

Zadavatel podporuje konkurenci prodlouženými lhůtami k podání nabídek. Do zakázek se hlásí dostatek firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 59%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

59%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Frk s.r.o.
6 38 507 558
Petrom Stavby, a.s.
7 25 240 137
Colas Cz, a.s.
2 13 684 743
Naturtep spol. s r.o.
1 5 617 736
Herkul a.s.
1 5 491 634
Ostatní dodavatelé 11 13 946 814

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

82%
průměr 64%

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

85%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

68%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 11%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,90

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

68%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 7% (2 z 28)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (4 z 28)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 28)
Chybné IČO dodavatele 4% (1 z 28)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 28)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 28)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 4% (1 z 28)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 25% (7 z 28)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

78%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 28)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 28)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 28)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 28)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 28)
Dar od dodavatele politickým stranám 25% (7 z 28)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 11% (3 z 28)