Městské části • 2016

Městská část Praha 8

IČO 00063797

Dobrý zadavatel. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

5.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 53%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
"Výstavba Domu sociálních služeb (DSS) II."
Výstavba domů s pečovatelskou službou
8
Ø6 v odvětví
„Snížení energetické náročnosti na budově ZŠ Libčická, Praha 8“
Stavební úpravy školních budov
15
Ø5 v odvětví
"Stavební úpravy koupaliště "Ládví" na k.ú. Kobylisy, Praha 8".
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti na budově ZŠ Ústavní, Praha 8
Stavební úpravy školních budov
18
Ø5 v odvětví
"Snížení energetické náročnosti na budově ZŠ Burešova, Praha 8"
Stavební úpravy školních budov
14
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

83%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Syner, s.r.o.
5 112 216 064
Interma, akciová společnost
2 52 553 835
Metrostav a.s.
4 43 193 041
Gardenline s.r.o.
4 40 980 859
Cl-evans s.r.o.
3 38 877 695
Ostatní dodavatelé 43 231 858 624

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

67%
průměr 62%

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

77%
průměr 81%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

61%
průměr 67%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 11%
Zrušené zakázky 16%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,63

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 2% (1 z 66)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 36% (24 z 66)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 66)
Chybné IČO dodavatele 2% (1 z 66)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 66)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 66)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 66)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (2 z 66)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

74%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 66)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 66)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 2% (1 z 66)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 66)
Insolvence dodavatele 2% (1 z 66)
Dar od dodavatele politickým stranám 11% (7 z 66)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 21% (14 z 66)