Malá města • 2016

Město Česká Třebová

IČO 00278653

Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
REVITALIZACE, OBNOVA MĚSTSKÉ ZELENĚ A ROZVOJ PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ S CÍLEM ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA
Služby vysazování a údržby zelených ploch
4
Ø5 v odvětví
Zateplení MŠ Vinohrady, Česká Třebová
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA PRO JSDHO ČESKÁ TŘEBOVÁ
Cisternové automobilové stříkačky
4
Ø2 v odvětví
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro město Česká Třebová a jeho příspěvkové organizace
Elektrická energie
neuveden
Ø4 v odvětví
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Česká Třebová
Elektrická energie
9
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

78%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pražská plynárenská, a.s.
4 8 328 263
Pavel Haupt
1 5 712 192
G&g Building s.r.o.
1 5 629 045
Tht Polička, s.r.o.
1 5 050 000
Vemex Energie a.s.
1 4 510 250
Ostatní dodavatelé 10 13 477 271

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 50% (1 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

64%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro město Česká Třebová a jeho příspěvkové organizace
Neuveden
4 510 250

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

49%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 6% (1 z 18)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 39% (7 z 18)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 18)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 18)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 18)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 18)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 6% (1 z 18)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 28% (5 z 18)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

90%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 18)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 18)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 18)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 18)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 18)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 18)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 17% (3 z 18)