Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Nymburk

IČO 00239500

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Do zakázek se hlásí dostatek firem.

7.
pořadí
79%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Stavební úpravy nemocnice Nymburk, pavilony B, C a D
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce objektu Hlahol Nymburk
Stavební úpravy školních budov
4
Ø5 v odvětví
RPS - Nymburk, Revitalizace panelového sídliště Drahelice - VI. etapa
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
RPS - Nymburk, Regenerace panelového sídliště Drahelice - IV. etapa – Rekonstrukce ulice Jurije Gagarina
Stavební úpravy pro komunikace
9
Ø7 v odvětví
RPS - Nymburk, Revitalizace panelového sídliště Drahelice - V. etapa
Stavební úpravy pro komunikace
9
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
MATEX HK s.r.o.
3 47 841 426
František Miláček
1 23 961 511
BFK service a.s.
1 18 448 511
INEX Česká republika s.r.o.
2 13 728 000
Colsys s.r.o.
1 11 937 459
Ostatní dodavatelé 12 32 883 028

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

63%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 43% (3 z 7)
Necenová soutěž 0% (0 z 7)
Dělení zakázky na části 14% (1 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

68%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 305 126 805
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 356 187 268
Nákupy celkem 661 314 072

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 6% (1 z 18)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 18)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 18)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 18)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 18)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 18)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 18)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 18)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

79%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 88% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,35 (Průměrný počet chyb na zakázku)