Velká města • 2016

Město Tábor

IČO 00253014

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. ÚOHS shledal všechny stížnosti na porušení zákona jako nezávažné nebo neopodstatněné.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře
Stavební práce
15
Ø5 v odvětví
Obnova rybníka Jordán v Táboře - dodatečné stavební práce
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
ZŠ Tábor, Zborovská - zateplení budov a drobné stavební úpravy
Stavební úpravy školních budov
6
Ø5 v odvětví
Tábor - Křižíkovo náměstí, úprava parteru
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře.
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Daich spol. s r. o.
14 160 428 069
Eurovia Cs, a.s.
1 59 301 748
Dřevotvar - Řemesla a Stavby, s.r.o.
4 48 528 334
Colas Cz, a.s.
2 39 978 717
Swietelsky stavební s.r.o.
3 34 560 611
Ostatní dodavatelé 38 185 570 727

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

66%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 26% (6 z 23)
Necenová soutěž 4% (1 z 23)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 23)
Elektronická aukce 9% (2 z 23)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

53%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 529 168 210
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 330 834 037
Nákupy celkem 1 860 002 247

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

51%
průměr 77%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Obnova rybníka Jordán v Táboře - dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
42 965 135
Obnova rybníka Jordán – stabilizace návodního svahu hráze (dolní část)
Dodatečné práce
14 164 741
Obnova rybníka Jordán – sanace havárie svahů
Dodatečné práce
12 089 313
Obnova rybníka Jordán – stabilizace návodního svahu hráze - horní část
Dodatečné práce
7 946 173
Obnova rybníka Jordán – sanace havárie svahů
Dodatečné práce
3 100 005

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

73%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 15%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,70

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 3% (2 z 63)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 5% (3 z 63)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 63)
Chybné IČO dodavatele 3% (2 z 63)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 63)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 63)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 63)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 63)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

33%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 62% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,83 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

80%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 3% (2 z 63)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 63)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 5% (3 z 63)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 63)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 63)
Dar od dodavatele politickým stranám 22% (14 z 63)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 17% (11 z 63)