Malá města • 2016

Město Horažďovice

IČO 00255513

O zakázky je dostatečná konkurence. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

83%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
Kulturní dům Horažďovice - zateplení objektu, výměna oken a dveří
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
10
Ø4 v odvětví
Prácheňské marionety - oživlá lidová kultura
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Separace bioodpadů v DSO Horažďovicko
Kompostovače
2
Ø3 v odvětví
Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko č.1 Svaté Pole - č.4 Zářečí, etapa I.
Výstavba cyklistických stezek
13
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

45%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Silnice Klatovy a.s.
2 40 594 484
Brick - Stav Cz a.s.
1 9 836 174
Stafis-kt s.r.o.
1 7 461 078
Elkoplast Cz, s.r.o.
1 4 322 900
Hanes s.r.o.
1 2 760 000
Ostatní dodavatelé 7 9 608 845

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

58%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

78%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 13)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 13)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 13)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 13)
Chybné IČO zadavatele 8% (1 z 13)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 13)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 8% (1 z 13)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 8% (1 z 13)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

75%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 13)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 13)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 13)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 13)
Insolvence dodavatele 23% (3 z 13)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 13)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 38% (5 z 13)