Malá města • 2016

Město Frenštát pod Radhoštěm

IČO 00297852

Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

52%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
„Stavební úpravy Domu kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm“
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Vybudování sběrného dvora ve Frenštátě pod Radhoštěm
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Modernizace a zateplení ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě pod Radhoštěm
Rekonstrukce budov
6
Ø5 v odvětví
„Stavební úpravy domu č. p. 1159 (CVČ Astra) ve Frenštátě pod Radhoštěm“
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
3
Ø4 v odvětví
Celková oprava ZŠ Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Průmstav, a.s.
1 53 993 630
Turčina s.r.o.
3 20 948 447
Sewer s.r.o.
1 11 486 209
Bdstav Morava s.r.o.
1 10 314 114
Staseko Plus s.r.o.
2 10 151 115
Ostatní dodavatelé 22 74 670 681

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 14% (1 z 7)
Necenová soutěž 0% (0 z 7)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

85%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Celková oprava ZŠ Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm
Dodatečné práce
2 808 990
Podchycení parapetu na mezipodestách domu č.p.346
Dodatečné práce
138 551
Vícepráce při realizaci projektu „Stavební úpravy domu č. p. 1159 (CVČ Astra) ve Frenštátě pod Radhoštěm“
Krajní naléhavost
64 990

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

61%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 8%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,55

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

88%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 30)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 20% (6 z 30)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 30)
Chybné IČO dodavatele 7% (2 z 30)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 30)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 30)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 30)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 30)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

78%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 30)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 30)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 3% (1 z 30)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 30)
Insolvence dodavatele 3% (1 z 30)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 30)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 27% (8 z 30)