Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Frenštát pod Radhoštěm

IČO 00297852

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

40%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
„Stavební úpravy Domu kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm“
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Svoz odpadu pro město Frenštát pod Radhoštěm
Služby související s likvidací odpadů a odpady
2
Ø2 v odvětví
Snížení energetické náročnosti přístavby Radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm
Stavební úpravy komerčních budov
1
Ø7 v odvětví
Obnova bruslení ve sportovním areálu Pod Horečkami ve Frenštátě pod Radhoštěm
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Vybudování sběrného dvora ve Frenštátě pod Radhoštěm
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

78%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
SMP CZ, a.s.
6 58 590 883
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
1 32 974 512
COMMODUM, spol. s r.o.
1 21 085 456
TURČINA s.r.o.
3 20 948 447
Společnost „B a T Brno“ , správce a společník č. 1 BaP holding a.s.,společník č. 2 TENZA, a.s.
1 17 759 000
Ostatní dodavatelé 20 79 175 244

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

80%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 57% (4 z 7)
Necenová soutěž 0% (0 z 7)
Dělení zakázky na části 14% (1 z 7)
Elektronická aukce 29% (2 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

60%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 285 780 062
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 506 011 587
Nákupy celkem 791 791 649

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

88%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

54%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 3% (1 z 35)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 6% (2 z 35)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 35)
Chybné IČO dodavatele 17% (6 z 35)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 35)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 35)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 35)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 35)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 29% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,65 (Průměrný počet chyb na zakázku)