Velká města • 2016

Statutární město Hradec Králové

IČO 00268810

Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb. O zakázky je dostatečná konkurence.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové – 1. etapa - 2. část
Výstavba podzemních parkovišť
14
Ø5 v odvětví
Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové
Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
6
Ø4 v odvětví
Zajištění systému svozu rostlinné biomasy, komunitního kompostování, svozu odpadů z odpadkových košů a souvisejících činností
Sběr odpadu
3
Ø3 v odvětví
Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové
Kamenické a zednické práce
8
Ø5 v odvětví
ZŠ M.Horákové - zateplení objektu a výměna oken
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

84%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
S T A K O společnost s ručením omezeným
8 168 857 318
M - Silnice a.s.
3 121 314 826
Matex Hk s.r.o.
9 75 429 057
Bak stavební společnost, a.s.
5 55 488 560
Hradecké služby a.s.
1 50 199 826
Ostatní dodavatelé 84 393 508 795

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

66%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 47% (14 z 30)
Necenová soutěž 10% (3 z 30)
Dělení zakázky na části 3% (1 z 30)
Elektronická aukce 3% (1 z 30)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

70%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 886 606 390
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 914 681 271
Nákupy celkem 1 801 287 661

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

80%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 5%
Zrušené zakázky 13%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,65

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

87%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 2% (2 z 110)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 44% (48 z 110)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 110)
Chybné IČO dodavatele 13% (14 z 110)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 110)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 110)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 2% (2 z 110)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 8% (9 z 110)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

2%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 4% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,81 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

69%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 1% (1 z 110)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 2% (2 z 110)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 4% (4 z 110)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 110)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 110)
Dar od dodavatele politickým stranám 21% (23 z 110)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (22 z 110)