Malá města • 2016

Město Uničov

IČO 00299634

Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Zadavatel vhodně využívá dělení zakázek na části k podpoře konkurence.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

47%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Základní škola Uničov, Pionýrů 685-energetická opatření
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
ZŠ U Stadionu Uničov - energetická opatření
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Uničov a jeho organizace
Zemní plyn
neuveden
Ø3 v odvětví
Energetická opatření v areálu Polikliniky Uničov
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Městské kulturní zařízení Uničov - energetická opatření
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

59%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Kareta s.r.o.
6 53 015 863
Vhh Thermont s.r.o.
3 44 933 000
Pražská plynárenská, a.s.
1 12 361 929
Dach System s.r.o.
1 11 655 000
Pragoplyn, a.s.
1 6 247 008
Ostatní dodavatelé 10 20 865 525

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

87%
průměr 64%

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

77%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

97%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,13

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

68%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 23% (5 z 22)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 41% (9 z 22)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 22)
Chybné IČO dodavatele 9% (2 z 22)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 22)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 22)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 5% (1 z 22)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 27% (6 z 22)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

91%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 22)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 22)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 22)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 22)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 22)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 22)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 27% (6 z 22)