Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Uničov

IČO 00299634

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

45%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Skupinový vodovod SOMU sever - 1. část
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
9
Ø7 v odvětví
Cyklostezka Uničov, m. č. Brníčko - Újezd
Výstavba vedlejších komunikací
12
Ø7 v odvětví
Snížení energetické náročnosti - ZŠ Haškova Uničov
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Cyklostezka Uničov, m. č. Nová Dědina - Šumvald
Výstavba cyklistických stezek
8
Ø5 v odvětví
RS – Uničov, mezi ulicemi Dukelská, Litovelská, Pionýrů – 1.etapa. Smíšené stezky pro chodce a cyklisty Uničov, MKZ – Litovelská, Nerudova
Výstavba cyklistických stezek
2
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

45%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
KARETA s.r.o.
5 68 955 000
FACTORY 2014 a.s.
1 15 440 000
Pražská plynárenská, a.s.
1 12 361 929
VHH THERMONT s.r.o.
1 11 599 000
VHH THERMONT s.r.o.
1 8 990 000
Ostatní dodavatelé 2 11 878 885

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 40% (2 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 100% (5 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

60%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 241 845 551
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 428 123 391
Nákupy celkem 669 968 941

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

90%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 17% (2 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 17% (2 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 12)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 8% (1 z 12)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)