Malá města • 2016

Obec Rapotín

IČO 00635901

Dobrý zadavatel. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. O zakázky je dostatečná konkurence.

53.
pořadí
76%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
„Nová budova radnice v Rapotíně“
Stavební práce
16
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce místní komunikace Za Hutí v Rapotíně
Stavební úpravy pro komunikace
4
Ø5 v odvětví
Novostavba objektu šaten v areálu TJ Jiskra Rapotín
Stavební práce
12
Ø5 v odvětví
Vyhlídková věž s odpočívadlem - Přední Bukový kopec
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Zkvalitnění systému separace odpadů v obci Rapotín
Výkopové a zemní práce
8
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

57%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Irstav, s.r.o.
1 18 706 884
Strabag a.s.
1 7 869 337
Rakord - R & R, spol. s r.o.
1 7 489 984
Manax s.r.o.
1 5 451 276
Ekozis spol. s r. o.
1 4 376 858
Ostatní dodavatelé 1 2 574 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

63%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 50% (3 z 6)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

94%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 6)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 6)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 6)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 6)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 6)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 6)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 17% (1 z 6)