Malá města • 2016

Město Kralupy nad Vltavou

IČO 00236977

Vše nevyhrává úzký okruh firem. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky.

71.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Modernizace městského bazénu Kralupy nad Vltavou
Stavební práce na městské výstavbě
4
Ø5 v odvětví
Modernizace místní komunikace v Kralupech n. Vlt. – lokalita Lobeček
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Krajinářské úpravy Strachov
Zahradnické služby
10
Ø6 v odvětví
Pojištění majetku Města Kralupy nad Vltavou
Řízení rizik, hotovosti a likvidity
1
Ø2 v odvětví
Rekonstrukce bytového domu ul. Havlíčkova 900 v Kralupech nad Vltavou
Stavební práce
28
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

87%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Syner, s.r.o.
1 26 419 513
Gardenline s.r.o.
5 26 404 939
Strabag a.s.
1 16 987 380
Česká pojišťovna a.s.
1 14 993 753
Rybář stavební s.r.o.
4 14 349 650
Ostatní dodavatelé 22 115 536 094

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

77%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 6% (1 z 17)
Necenová soutěž 12% (2 z 17)
Dělení zakázky na části 59% (10 z 17)
Elektronická aukce 0% (0 z 17)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

66%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 5%
Zrušené zakázky 14%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,29

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 34)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 34)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 34)
Chybné IČO dodavatele 3% (1 z 34)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 34)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 34)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 34)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 18% (6 z 34)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

83%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 34)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 34)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 3% (1 z 34)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 34)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 34)
Dar od dodavatele politickým stranám 9% (3 z 34)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (6 z 34)