Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Kralupy nad Vltavou

IČO 00236977

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

11.
pořadí
78%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

39%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Modernizace městského bazénu Kralupy nad Vltavou
Výstavba domů
4
Ø4 v odvětví
Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou - II. ETAPA
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Řešení zpevněných ploch v centru Města Kralupy nad Vltavou - I. etapa
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

76%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
DEREZA, společnost s ručením omezeným
4 40 818 890
Gardenline s.r.o.
6 38 093 659
SYNER, s.r.o.
1 26 419 513
Chládek & Tintěra, a.s.
1 10 413 645
BUILDING-LT s.r.o.
1 9 921 837
Ostatní dodavatelé 19 57 124 308

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

57%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 333 594 290
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 682 781 335
Nákupy celkem 1 016 375 625

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 24)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 4% (1 z 24)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 24)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 24)
Chybné IČO zadavatele 4% (1 z 24)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 24)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 24)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 24)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

64%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 88% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,96 (Průměrný počet chyb na zakázku)