Velká města • 2016

Statutární město Teplice

IČO 00266621

Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

38%
průměr 63%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

45%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Marius Pedersen a.s.
10 219 628 951
Eltodo-citelum, s.r.o.
1 30 351 964
Škoda Electric a.s.
1 28 095 000
Euromont Group a.s.
2 25 389 619
Mostecká montážní a.s.
2 23 713 705
Ostatní dodavatelé 19 69 407 548

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

59%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 396 586 792
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 747 481 482
Nákupy celkem 1 144 068 274

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Zajištění energetických úspor Základní školy Verdunská 2958 - vícepráce
Dodatečné práce
96 064
Zajištění energetických úspor Základní školy Maršovská 1575/2 - vícepráce
Dodatečné práce
39 916

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

58%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 15%
Zrušené zakázky 23%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,23

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

83%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 35)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 26% (9 z 35)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 35)
Chybné IČO dodavatele 3% (1 z 35)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 35)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 35)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 35)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 37% (13 z 35)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

33%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 40% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,64 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

73%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 35)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 35)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 3% (1 z 35)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 35)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 35)
Dar od dodavatele politickým stranám 29% (10 z 35)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 6% (2 z 35)