Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Statutární město Teplice

IČO 00266621

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Krytá ledová plocha Na Stínadlech, Teplice
Výstavba jednoúčelových sportovních zařízení
4
Ø3 v odvětví
Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrného dvora ve městě Teplice pro období 2016 - 2020
Služby související s likvidací odpadů a odpady
2
Ø2 v odvětví
Nákup 5 ks nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem
Kolejová vozidla
1
Ø1 v odvětví
Čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice na období od 1.4.2016 do 31.3.2020
Čištění a zametání ulic
3
Ø2 v odvětví
Údržba městské zeleně na území Statutárního města Teplice: 01/06/2016 - 31/12/2018
Služby vysazování a údržby zelených ploch
1
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

59%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Marius Pedersen a.s.
7 281 490 717
SYNER, s.r.o.
1 189 611 415
EUROMONT GROUP a.s.
2 67 764 977
ŠKODA ELECTRIC a.s.
1 62 900 000
ELTODO-CITELUM, s.r.o.
1 30 351 965
Ostatní dodavatelé 20 107 896 447

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 43% (6 z 14)
Necenová soutěž 0% (0 z 14)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 14)
Elektronická aukce 0% (0 z 14)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

69%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 915 759 038
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 025 019 247
Nákupy celkem 1 940 778 285

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

99%
průměr 87%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Oprava povrchů – Kolonáda, Mírové náměstí - vícepráce
Vícepráce
1 496 129
PD - Krytá ledová plocha Na Stínadlech, Teplice- vícepráce
Technické důvody , Autorská práva , Vícepráce
80 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

64%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 14%
Zrušené zakázky 21%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,29

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 39)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 38% (15 z 39)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 39)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 39)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 39)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 39)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 39)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 5% (2 z 39)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

14%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 32% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,74 (Průměrný počet chyb na zakázku)