Malá města • 2016

Město Hořovice

IČO 00233242

Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

129.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

59%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Obnova, správa, provoz a údržba veřejného a slavnostního osvětlení, městských hodin a světelného signalizačního zařízení v Hořovicích
Údržba pouličního osvětlení
3
Ø4 v odvětví
Zateplení objektů 1. základní školy v Hořovicích včetně výměny oken - pavilony 1,2,4,5,6.
Stavební úpravy školních budov
6
Ø5 v odvětví
"Stavební úpravy víceúčelového hřiště v Hořovicích"
Stavební úpravy sportovních zařízení
4
Ø4 v odvětví
Přístupová komunikace ke společenskému domu a sportovnímu areálu
Stavební úpravy při rekonstrukci mostů
6
Ø5 v odvětví
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Hořovice
Informační systémy a servery
3
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

68%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Eltodo-citelum, s.r.o.
1 26 721 480
Miras - stavitelství a sanace s.r.o.
1 19 248 159
Envos, s.r.o.
1 16 466 369
Skanska a.s.
1 7 592 141
Autocont Cz a.s.
1 6 672 490
Ostatní dodavatelé 10 16 424 882

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

74%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Hořovice
Předchozí zakázka bez nabídek, Předchozí zakázka bez nabídek
6 672 490

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

60%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 17%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 15)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 20% (3 z 15)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 15)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 15)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 15)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 15)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 20% (3 z 15)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 15)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

79%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 15)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 7% (1 z 15)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 15)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 15)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 15)
Dar od dodavatele politickým stranám 7% (1 z 15)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (3 z 15)