Malá města • 2016

Město Přibyslav

IČO 00268097

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

41%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav - 3.etapa
Výstavba základních škol
5
Ø5 v odvětví
Modernizace a rozšíření ZŠ Přibyslav
Stavební úpravy školních budov
3
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhlídce a Filipova, Přibyslav
Stavební úpravy pro komunikace
7
Ø5 v odvětví
REKULTIVACE SKLÁDKY S-OO3 RONOV NAD SÁZAVOU – PLOCHA č. 4
Výstavba skládek odpadů
8
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav - jednací řízení bez uveřejnění
Stavební úpravy školních budov
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Metrostav a.s.
7 46 190 392
Unistav a.s.
7 36 714 402
Lubomír Dvořák
2 9 101 864
Enviro - Ekoanalytika, s.r.o.
1 5 399 992
Česká spořitelna, a.s.
1 3 708 703
Ostatní dodavatelé 10 15 439 223

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (2 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

49%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

92%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

88%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 7% (2 z 30)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 80% (24 z 30)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 30)
Chybné IČO dodavatele 3% (1 z 30)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 30)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 30)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 30)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 7% (2 z 30)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

97%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 30)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 30)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 30)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 30)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 30)
Dar od dodavatele politickým stranám 3% (1 z 30)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 10% (3 z 30)