Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Přibyslav

IČO 00268097

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

66.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

50%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Stavební úpravy družiny na ZUŠ Přibyslav
Stavební úpravy školních budov
5
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhlídce a Filipova, Přibyslav
Stavební úpravy pro komunikace
7
Ø7 v odvětví
Technická infrastruktura pro 16 RD Pod Osivou v Přibyslavi
Stavební úpravy pro komunikace
9
Ø7 v odvětví
Rekonstrukce ul. Zahradní a Rekonstrukce ul. Komenského, Přibyslav
Stavební úpravy pro komunikace
5
Ø7 v odvětví
Stavební práce "Přibyslav 2016"
Stavební úpravy pro komunikace
3
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
EMH stavební CZ s.r.o.
4 10 055 737
Lubomír Dvořák
2 9 101 865
VHST s.r.o.
1 8 111 171
EUROVIA CS, a.s.
1 4 487 191
STRABAG a.s.
2 3 143 990
Ostatní dodavatelé 8 13 448 805

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (2 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 33% (1 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

64%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 147 276 731
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 214 693 861
Nákupy celkem 361 970 592

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

77%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

89%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 7% (1 z 15)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 27% (4 z 15)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 15)
Chybné IČO dodavatele 13% (2 z 15)
Chybné IČO zadavatele 7% (1 z 15)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 15)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 15)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 15)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

5%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 29% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,93 (Průměrný počet chyb na zakázku)