Malá města • 2016

Město Tišnov

IČO 00282707

Dobrý zadavatel. Zadavatel podporuje konkurenci prodlouženými lhůtami k podání nabídek. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

53.
pořadí
76%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
III/3771 TIŠNOV - PŘEDKLÁŠTEŘÍ (OBJEKTY MĚSTA TIŠNOVA)
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Tišnov
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce ulice Družstevní v Tišnově, II. etapa
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Moravostav Brno, a.s. stavební společnost
1 42 042 700
Vašstav, s.r.o.
1 27 730 150
Eurovia Cs, a.s.
3 26 949 904
Stylstav s.r.o.
3 18 787 200
M - Silnice a.s.
1 12 570 586
Ostatní dodavatelé 16 56 727 820

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

94%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 80% (8 z 10)
Necenová soutěž 0% (0 z 10)
Dělení zakázky na části 50% (5 z 10)
Elektronická aukce 60% (6 z 10)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

84%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

58%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 14%
Zrušené zakázky 14%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,78

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

88%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 8% (2 z 25)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 16% (4 z 25)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 25)
Chybné IČO dodavatele 4% (1 z 25)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 25)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 25)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 25)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (3 z 25)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

97%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 25)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 25)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 25)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 25)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 25)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 25)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 8% (2 z 25)