Malá města • 2016

Město Velké Meziříčí

IČO 00295671

Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost. O zakázky je dostatečná konkurence.

157.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce víceúčelového sálu JUPITERclubu Velké Meziříčí
Rekonstrukce budov
8
Ø5 v odvětví
Zázemí a šatny fotbalového stadionu ve Velkém Meziříčí
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Realizace úspor energie v objektu ZŠ Sokolovská
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Úvěr pro financování stavby Víceúčelový sál JUPITER CLUBU Velké Meziříčí
Poskytování úvěrů
2
Ø2 v odvětví
KONSOLIDACE IT A ZAVEDENÍ NOVÝCH SLUŽEB TC V ÚZEMÍ ORP VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Geografické informační systémy (GIS nebo ekvivalent)
1
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

45%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pks stavby a.s.
3 84 286 895
Buildingcentrum - Hsv, s.r.o.
8 38 988 854
Československá obchodní banka, a. s.
1 6 571 143
Autocont Cz a.s.
1 5 352 372
Empemont s.r.o.
1 4 872 765
Ostatní dodavatelé 16 23 060 683

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

69%
průměr 64%

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

84%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

69%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 10%
Zrušené zakázky 10%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,78

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 10% (3 z 30)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 50% (15 z 30)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 30)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 30)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 30)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 30)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 30)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 7% (2 z 30)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

95%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 30)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 30)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 30)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 30)
Insolvence dodavatele 3% (1 z 30)
Dar od dodavatele politickým stranám 7% (2 z 30)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 10% (3 z 30)