Velká města • 2016

Město Žďár nad Sázavou

IČO 00295841

Dobrý zadavatel. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

9.
pořadí
76%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

44%
průměr 63%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pks stavby a.s.
1 34 880 634
Gremis, s.r.o.
4 34 860 735
Psk Group, spol. s r.o.
2 29 416 871
Habau Cz s.r.o.
1 24 617 748
Colas Cz, a.s.
1 7 398 620
Ostatní dodavatelé 12 29 924 401

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 29% (2 z 7)
Necenová soutěž 0% (0 z 7)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

64%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 161 117 310
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 226 859 261
Nákupy celkem 387 976 571

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

94%
průměr 77%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou
Dodatečné práce
2 654 215

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

93%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,29

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 5% (1 z 21)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 5% (1 z 21)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 21)
Chybné IČO dodavatele 5% (1 z 21)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 21)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 21)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 21)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 5% (1 z 21)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

41%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 46% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,42 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

94%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 21)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 21)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 21)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 21)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 21)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 21)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 24% (5 z 21)