Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Žďár nad Sázavou

IČO 00295841

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Zadavatel vhodně využívá dělení zakázek na části k podpoře konkurence.

4.
pořadí
81%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

51%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou
Stavební úpravy pro komunikace
9
Ø7 v odvětví
Realizace energetických úspor na budově divadla ve Žďáře nad Sázavou
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
Správa, provozování a údržba veřejných pohřebišť města Žďár nad Sázavou
Různé služby
1
Ø2 v odvětví
Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou
Stavební úpravy pro komunikace
6
Ø7 v odvětví
„Rekonstrukce vnitřních prostor Kina Vysočina, 1. etapa“, Žďár nad Sázavou
Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
3
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

79%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
COLAS CZ, a.s.
3 24 423 620
GREMIS, s.r.o.
4 23 894 197
1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.
1 19 999 865
PSK Group, spol. s r.o.
1 13 930 820
Sedlák - Santa G., s.r.o.
1 13 530 720
Ostatní dodavatelé 11 48 548 604

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

55%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 251 733 667
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 592 491 953
Nákupy celkem 844 225 620

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

93%
průměr 87%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou
Vícepráce , Mimo směrnici
2 654 215

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 22)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 22)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 22)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 22)
Chybné IČO zadavatele 5% (1 z 22)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 22)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 22)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 5% (1 z 22)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

82%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 89% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,32 (Průměrný počet chyb na zakázku)