Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Varnsdorf

IČO 00261718

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

78.
pořadí
69%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Úpravy a opravy ZŠ Seifertova 1650 Varnsdorf
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Zimní stadion Varnsdorf - provozní zázemí I.etapa
Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště
11
Ø4 v odvětví
Výměna technologie chlazení na ZS ve Varnsdorfu
Chladící a mrazící zařízení
1
Ø2 v odvětví
Výměna oken, zateplení fasády a úprava venkovních ploch a vstupů do budovy polikliniky Varnsdorf
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
Protipovodňová opatření města Varnsdorf
Prevence záplav
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
STAMO, spol. s r.o.
1 48 530 660
TERMI s. r. o.
2 22 293 958
ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
1 12 278 425
RBK Stavební společnost RBK a. s.
1 11 428 306
EMPEMONT s.r.o.
1 8 990 800
Ostatní dodavatelé 9 28 463 864

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 29% (2 z 7)
Necenová soutěž 0% (0 z 7)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

48%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 170 079 631
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 567 025 683
Nákupy celkem 737 105 314

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

89%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 12% (2 z 16)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 6% (1 z 16)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 16)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 16)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 16)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 16)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 16)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 25% (4 z 16)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

3%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 33% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,20 (Průměrný počet chyb na zakázku)