Městské části • 2016

Městská část Praha 10

IČO 00063941

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

6.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

44%
průměr 53%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

84%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Rossy service a.s.
2 26 533 439
Syner, s.r.o.
2 26 097 889
Izolpartner s.r.o.
2 25 836 374
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
1 15 648 588
Swietelsky stavební s.r.o.
1 10 995 108
Ostatní dodavatelé 21 86 413 693

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

44%
průměr 81%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

55%
průměr 67%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 11%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,81

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 29)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 29)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 29)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 29)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 29)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 29)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 29)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 29)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

81%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 29)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 29)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 7% (2 z 29)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 29)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 29)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 29)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 31% (9 z 29)