Městské části • 2018 • předchozí hodnocení

Městská část Praha 10

IČO 00063941

Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

46%
průměr 42%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

76%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
DEREZA, společnost s ručením omezeným
1 38 100 225
Medifin s.r.o.
1 37 996 000
MARHOLD a.s.
1 20 897 613
S u b t e r r a a.s.
1 14 319 995
RENASTAV s.r.o.
1 8 492 867
Ostatní dodavatelé 11 57 389 456

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

58%
průměr 65%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 22)
Necenová soutěž 50% (11 z 22)
Dělení zakázky na části 9% (2 z 22)
Elektronická aukce 0% (0 z 22)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

86%
průměr 88%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Komplexní outsourcing ICT ÚMČ Praha 10 po přechodnou dobu srpen – prosinec 2015
Krajní naléhavost
6 651 515

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

42%
průměr 76%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 14%
Zrušené zakázky 36%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,05

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 3% (1 z 33)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 12% (4 z 33)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 33)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 33)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 33)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 33)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 33)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 33)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

90%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,38 (Průměrný počet chyb na zakázku)