Městské části • 2016

Městská část Praha 1

IČO 00063410

Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek. Konkurence je nedostatečná.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

39%
průměr 53%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

52%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Bau plus, a.s.
2 202 006 353
Pp 53, a.s.
1 182 907 529
Swietelsky stavební s.r.o.
1 79 900 872
Eltodo, a.s.
1 10 490 406
Kh servis a.s.
1 10 443 700
Ostatní dodavatelé 12 57 197 931

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 62%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

83%
průměr 81%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Modernizace kamerových stanovišť Městského kamerového systému hlavního města Prahy na území Městské části Praha 1 - instalace, implementace a zprovoznění
Jediný dodavatel (právní důvody), Dodatečné práce
10 443 700
Realizace projektu přechodu z ES SAP na GINIS® Enterprise
Jediný dodavatel (právní důvody)
8 423 200
Záchranný archeologický výzkum v k.ú. Nové Město
Předchozí zakázka bez nabídek
5 493 560

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 67%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 29%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 2,20

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

89%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 18)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 11% (2 z 18)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 18)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 18)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 18)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 18)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 18)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 33% (6 z 18)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

84%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 18)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 18)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 11% (2 z 18)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 18)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 18)
Dar od dodavatele politickým stranám 17% (3 z 18)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 22% (4 z 18)