Malá města • 2016

Město Bystřice nad Pernštejnem

IČO 00294136

Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek. Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

64%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Centrum zelených vědomostí
Rekonstrukce budov
2
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu Kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem
Rekonstrukce budov
3
Ø5 v odvětví
Denní stacionář Bystřice nad Pernštejnem
Stavební úpravy budov sloužících pro zdravotní a sociální péči, krematorií a veřejných záchodků
9
Ø4 v odvětví
Stavební úpravy bytových domů na SII v Bystřici nad Pernštejnem
Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů
5
Ø4 v odvětví
Stavební úpravy bytových domů v ulicích Tyršova, Luční, Příční, Dr. Veselého, Novoměstská v Bystřici nad Pernštejnem
Stavební úpravy budov sloužících pro zdravotní a sociální péči, krematorií a veřejných záchodků
8
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

24%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pks stavby a.s.
6 176 485 062
Ts města a.s.
2 15 950 188
Stavoflos s.r.o.
2 12 392 932
Staredo s.r.o.
1 10 974 148
Ohl Žs, a.s.
3 9 037 662
Ostatní dodavatelé 8 25 699 098

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 56% (5 z 9)
Necenová soutěž 0% (0 z 9)
Dělení zakázky na části 89% (8 z 9)
Elektronická aukce 0% (0 z 9)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

98%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodatečné stavební práce na stavbě CENTRUM ZELENÝCH VĚDOMOSTÍ
Předchozí zakázka bez nabídek, Jediný dodavatel (technické důvody), Dodatečné práce
671 427
Centrum Zelených Vědomostí v Bystřici nad Pernštejnem
Neuveden
468 090
Denní stacionář Bystřice nad Pernštejnem
Dodatečné práce
120 767
Dodatečné stavební práce na stavbě Denní stacionář v Bystřici nad Pernštejnem
Neuveden
110 366

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 8%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 5% (1 z 22)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 23% (5 z 22)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 22)
Chybné IČO dodavatele 5% (1 z 22)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 22)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 22)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 22)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 18% (4 z 22)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

93%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 22)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 22)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 9% (2 z 22)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 22)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 22)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 22)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (4 z 22)