Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Bystřice nad Pernštejnem

IČO 00294136

O zakázky je dostatečná konkurence. Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek.

58.
pořadí
71%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem – vnitřní infrastruktura
Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
11
Ø6 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu Kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem
Rekonstrukce budov
3
Ø4 v odvětví
Stavební úpravy bytových domů na sídlišti II
Rekonstrukce budov
7
Ø4 v odvětví
Stavební úpravy bytových domů na sídlišti II
Rekonstrukce budov
8
Ø4 v odvětví
Stavební úpravy bytových domů na sídlišti II
Rekonstrukce budov
8
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
BD Č.P. 953-954: LUPOMĚCH – KONTEST
5 41 771 344
TS města a.s.
3 24 135 737
STRABAG a.s.
1 17 833 647
STAREDO s.r.o.
1 10 974 148
FiberTech s.r.o.
2 9 448 982
Ostatní dodavatelé 3 11 926 931

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 67% (2 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

57%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 328 280 713
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 671 667 424
Nákupy celkem 999 948 138

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 2,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

92%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (1 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 14% (1 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 14% (1 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 29% (2 z 7)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

39%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 2,43 (Průměrný počet chyb na zakázku)