Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Hranice

IČO 00301311

Vše nevyhrává úzký okruh firem. Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek.

78.
pořadí
69%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

48%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Regenerace panelového sídliště Galašova a Na Hrázi III. etapa
Stavební práce
12
Ø5 v odvětví
ZUŠ Hranice
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Regenerace sídliště Nová - II. etapa
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce oplocení kolem hřbitova a demolice márnice - opakované zadávací řízení
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Regenerace panelového sídliště Struhlovsko - 1.etapa -1. část
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
3 11 913 684
CENTROPOL ENERGY, a.s.
6 11 401 185
Stanion, s.r.o.
1 11 090 410
COLAS CZ, a.s.
1 9 999 999
Pražská plynárenská, a.s.
4 9 672 794
Ostatní dodavatelé 19 33 473 541

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (2 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

56%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 272 044 005
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 606 355 558
Nákupy celkem 878 399 563

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

92%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Hranice – Výstavba a rekonstrukce kanalizace v Hranicích
Předchozí zakázka bez nabídek
670 971
Regenerace panelového sídliště Galašova a Na Hrázi III. etapa
Předchozí zakázka bez nabídek , Vícepráce
336 138
Regenerace panelového sídliště Galašova a Na Hrázi III. etapa
Předchozí zakázka bez nabídek , Vícepráce
229 770
Víceúčelové hřiště u ZŠ 1.máje
Předchozí zakázka bez nabídek , Vícepráce
154 220
Víceúčelové hřiště u ZŠ 1.máje
Předchozí zakázka bez nabídek , Vícepráce
145 017

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

62%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 2,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 27% (7 z 26)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 8% (2 z 26)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 26)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 26)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 26)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 26)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 26)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 26)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

38%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 62% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,96 (Průměrný počet chyb na zakázku)