Velká města • 2016

Statutární město Frýdek-Místek

IČO 00296643

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Podle ÚOHS nedošlo k závažným porušením zákona.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

51%
průměr 63%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Porr a.s.
18 159 557 854
První Key - Stav, a.s.
6 30 919 368
Beskydská stavební, a.s.
4 26 102 304
Čez Prodej, s.r.o.
1 21 124 987
Bdstav Morava s.r.o.
2 20 695 672
Ostatní dodavatelé 51 135 273 846

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

84%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 14% (3 z 22)
Necenová soutěž 0% (0 z 22)
Dělení zakázky na části 45% (10 z 22)
Elektronická aukce 27% (6 z 22)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

52%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 395 917 398
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 066 889 727
Nákupy celkem 1 462 807 125

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

16%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

56%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 29%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,42

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

77%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 16% (13 z 82)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 51% (42 z 82)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 82)
Chybné IČO dodavatele 4% (3 z 82)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 82)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 82)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 2% (2 z 82)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 1% (1 z 82)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

51%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 73% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,22 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

86%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 1% (1 z 82)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 2% (2 z 82)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 82)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 82)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 82)
Dar od dodavatele politickým stranám 7% (6 z 82)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 17% (14 z 82)