Velká města • 2016

Statutární město Prostějov

IČO 00288659

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. ÚOHS shledal všechny stížnosti na porušení zákona jako nezávažné nebo neopodstatněné.

4.
pořadí
78%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
EÚO ZŠ Dr. Horáka - stavební úpravy, Prostějov
Stavební úpravy školních budov
11
Ø5 v odvětví
Revitalizace nám. T. G. Masaryka - kuželna v Prostějově
Závlahové zařízení
3
Ø3 v odvětví
Nová radnice Prostějov - oprava fasády a střechy - Nové vyhlášení
Opravy střech
3
Ø3 v odvětví
Vnější okruh Anglická - Brněnská ( úsek ulice V polích - ulice Anenská)
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace pro statutární město Prostějov – NOVÉ VYHLÁŠENÍ
Marketingové služby
5
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

86%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Skanska a.s.
9 53 816 503
Pozemstav Prostějov,a.s.
9 37 478 172
E.on Energie, a.s.
2 29 033 728
Prostějovská stavební společnost-prostas, s.r.o.
2 24 774 396
H & B delta, s.r.o.
4 24 084 424
Ostatní dodavatelé 49 160 977 855

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

83%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 68% (15 z 22)
Necenová soutěž 82% (18 z 22)
Dělení zakázky na části 45% (10 z 22)
Elektronická aukce 9% (2 z 22)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

44%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 335 410 623
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 359 779 356
Nákupy celkem 1 695 189 979

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

81%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

60%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 7%
Zrušené zakázky 7%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,10

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

92%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 5% (4 z 75)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 12% (9 z 75)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 75)
Chybné IČO dodavatele 5% (4 z 75)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 75)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 75)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 75)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (2 z 75)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

65%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 80% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,77 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

92%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 75)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 75)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 75)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 75)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 75)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 75)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 19% (14 z 75)