Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Uherské Hradiště

IČO 00291471

Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

19.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

45%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště
Stavební úpravy školních budov
11
Ø5 v odvětví
"Stavební úpravy objektu MŠ ZŠ Šafaříkova č.p. 961 Uherské Hradiště"
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy objektu MŠ ZŠ Šafaříkova č.p. 961 Uherské Hradiště
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
"Rekonstrukce domu č.p. 445, ul. Kollárova"
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Revitalizace veřejných prostranství Pod Svahy
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

78%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
VW WACHAL a.s.
1 36 739 017
STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.
2 34 405 890
Porr a.s.
2 22 528 080
GSR s.r.o.
1 15 889 134
STRABAG a.s.
2 14 950 148
Ostatní dodavatelé 12 57 525 579

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

73%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 14% (1 z 7)
Necenová soutěž 14% (1 z 7)
Dělení zakázky na části 14% (1 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

51%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 334 490 482
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 975 709 497
Nákupy celkem 1 310 199 978

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 87%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

86%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

77%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 9% (2 z 22)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 36% (8 z 22)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 22)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 22)
Chybné IČO zadavatele 14% (3 z 22)
Chybný úřední název zadavatele 5% (1 z 22)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 22)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 5% (1 z 22)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

62%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 82% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,77 (Průměrný počet chyb na zakázku)