Malá města • 2016

Město Choceň

IČO 00278955

O zakázky je dostatečná konkurence. Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění.

157.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

79%
průměr 59%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pragoplyn, a.s.
4 33 911 343
P S K , s.r.o. Choceň
2 13 512 274
První Vysokomýtská stavební společnost s r.o.
2 11 699 654
Profistav Litomyšl, a.s.
3 8 947 123
Amper Market, a.s.
1 5 073 298
Ostatní dodavatelé 8 15 948 048

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 67% (2 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

65%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,25

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

61%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 25% (5 z 20)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 45% (9 z 20)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 20)
Chybné IČO dodavatele 5% (1 z 20)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 20)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 20)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 20)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 15% (3 z 20)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

88%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 20)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 20)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 20)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 20)
Insolvence dodavatele 5% (1 z 20)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 20)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 35% (7 z 20)